Sản phẩm

Bio-Ei
09/04/2019
Vertical wind
01/09/2019
Show all

Bio-MS

176.000

Description

Chế phẩm Bio-MS với sự có mặt của 3 dòng vi sinh vật được tuyển chọn có chức năng chú yếu là đối kháng với các tác nhân vi khuẩn, nấm đặc biệt là bệnh nấm rẽ, héo xanh, bệnh cháy vàng lá…

Bên cạnh đó chế phẩm còn sử dụng để ủ các loại phân chuồng, rơm rạ,rác thải …giúp nhanh chóng hoai mục thành phân bón hữu cơ.